Hero Image
Clingendael Advocaten

Welkom

H├ęt Haagse nichekantoor gespecialiseerd in Arbeids- en Ambtenarenrecht

Contact

070 8200 100

info@clingendaeladvocaten.nl

Clingendael Advocaten levert met passie en plezier juridisch maatwerk, waarbij deskundige en betrokken dienstverlening vanzelfsprekend is. Ons kantoor is gevestigd in het hart van het Haagse zakencentrum en in de directe omgeving van het Paleis van Justitie.

Clingendael Advocaten is in 2009 opgericht als antwoord op de groeiende behoefte aan specialistische advocatuur op kwalitatief hoog niveau tegen aantrekkelijke tarieven.

Tot onze cli├źntenkring behoren maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, onderwijs en kinderopvang, goede doelen-organisaties, grotere ondernemingen uit de regio, (semi)overheidsinstanties, en het hogere segment van individuele werknemers en ambtenaren.

De aan Clingendael Advocaten verbonden advocaten beschikken allen over jarenlange ervaring in de advocatuur, opgedaan bij gerenommeerde grote advocatenkantoren in de Randstad.

Het Team

Pascale van Boven
Pascale
van Boven
Anja Hoffmans
Anja
Hoffmans
Louis Sloot
Louis
Sloot

Actueel

13 augustus 2018
|
WNT en pensioenpremie
 

Ondanks alle details die zijn opgenomen in de Wet Normering Topinkomens (WNT), de wetgeschiedenis, de Uitvoeringsregeling en de toelichting daarbij, blijkt er nog steeds discussie mogelijk over de bepaling van de hoogte van het bezoldigingsmaximum. De Rechtbank Midden-Nederland oordeel op 13 augustus 2018 over de vraag of de VPL-overgangspremie (pensioenpremie) wel of geen onderdeel uit zou moeten maken van het bezoldigingsmaximum uit de WNT. In de Uitvoeringsregeling is opgenomen dat het werkgeversdeel van premies voor pensioenregelingen behoort tot de WNT-bezoldiging. De bijzondere VPL-overgangspremie is echter bedoeld voor werknemers die vroeger onder de VUT-regeling vielen. Niet ter discussie stond dat de betreffende topfunctionaris nooit gebruik zou kunnen maken van deze VUT-overgangsregeling omdat zij niet onder het overgangsrecht viel. Deze topfunctionaris zou dus nooit voordeel kunnen behalen uit de afdracht van de pensioenpremie. Dit achtte de Rechtbank doorslaggevend: de pensioenpremie (overgangspremie VPL) telt niet mee bij de berekening van het bezoldigingsmaximum.