Hero Image
Clingendael Advocaten

Welkom

Hét Haagse nichekantoor gespecialiseerd in Arbeids- en Ambtenarenrecht

Contact

070 8200 100

info@clingendaeladvocaten.nl

Clingendael Advocaten levert met passie en plezier juridisch maatwerk, waarbij deskundige en betrokken dienstverlening vanzelfsprekend is. Ons kantoor is gevestigd in het hart van het Haagse zakencentrum en in de directe omgeving van het Paleis van Justitie.

Clingendael Advocaten is in 2009 opgericht als antwoord op de groeiende behoefte aan specialistische advocatuur op kwalitatief hoog niveau tegen aantrekkelijke tarieven.

Tot onze cliëntenkring behoren maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, onderwijs en kinderopvang, goede doelen-organisaties, grotere ondernemingen uit de regio, (semi)overheidsinstanties, en het hogere segment van individuele werknemers en ambtenaren.

De aan Clingendael Advocaten verbonden advocaten beschikken allen over jarenlange ervaring in de advocatuur, opgedaan bij gerenommeerde grote advocatenkantoren in de Randstad.

Het Team

Pascale van Boven
Pascale
van Boven
Anja Hoffmans
Anja
Hoffmans
Louis Sloot
Louis
Sloot

Actueel

20 april 2018
|
Geen transitievergoeding voor AOW-ers
 

In de WWZ is bepaald dat de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, geen aanspraak heeft op de transitievergoeding. De vraag was of deze wettelijke bepaling een verboden leeftijdsonderscheid oplevert. Een werknemer, in dienst bij het Diakonessenziekenhuis, heeft deze vraag voorgelegd aan de rechter. De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 uitspraak gedaan. Volgens de Hoge Raad vormt de uitsluiting van de transitievergoeding voor AOW-gerechtigde werknemers geen verboden onderscheid op grond van leeftijd. Daarbij wijst de Raad er op dat de transitievergoeding enerzijds is bedoeld om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken en anderzijds om enige compensatie te bieden voor het wegvallen van inkomen uit arbeid. Deze doelstellingen gelden niet voor AOW-ers. Zij zullen doorgaans aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering en/of een aanvullende uitkering. De wetgever heeft daarom mogen bepalen dat AOW-gerechtigden bij ontslag geen aanspraak hebben op de transitievergoeding. De Hoge Raad voegt hier aan toe dat deze wettelijke bepaling voor alle AOW-gerechtigden geldt. Er is geen ruimte voor individuele afwegingen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat een werknemer – door verblijf in het buitenland – niet een volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd.